Bodrum’da Geceler

Hayat?m?n belli bir bölümü ?stanbul’da geçiren biri olarak bu önümüzde ki yaz aylar?n? de?erlendirmek istedim. ?stanbul’da ya?ayanlar bilir, istanbul gece hayat?n? tart??maya gerek yok heralde. Ortam?n en h?zl?lar?, en güzel hatunlar? buradad?r. Asl?nda de?ilmi? i?te, ben öyle san?yormu?um, tatil için Bodrum’a geldi?im günün gecesi ç?k?p turluyay?m dedim. Gümbet’te gezerken gördüklerim beni benden ald? resmen. Çünkü daha böyle ?ey görmemi?tim. Gecemi ate?limi ate?li bodrum escort k?zlarla geçirmeye karar verdim zaman mekana girer girmez escortlar? direk görüyor ve anl?yorsunuz. Gözüme ilk çarpan bayanlardan bir kaç?n? masaya davet ettim kibarca. Teklifimi kabul ettiler ve masama geldiler. Güzel geçecek bir gecenin alt yap?s?n? haz?rl?yordum. Gözüme çarpan ilk ?ey çok bak?ml? ve al?ml?lar. Güzel bu art? puan. Sonuçta erkek hatununu çekici ve bak?ml? ister yan?l?yormuyum, hangimiz pis bir kad?n? be?eniriz ki. Muhabbet sohbet derken art?k yava? yava? gecenin h?z?na kendimizi kapt?rd?k ve eve geçme vaktinin geldi?ini farkettik, muhabbet esnas?nda bayanlardan bir kaç?n?n yabanc? uyruklu oldu?unu ö?rendim, her zaman yabanc? uyruklu kad?nlardan uzak dururum, bodrum escort bayanlar?n yerli olanlar? daha cazip bence. Çünkü heran ne olaca?? belli olmayabilir, belki kaçak geldiler ba??m a??rs?n istemem. Neyse bir hatunu al?p eve geçtim ve gayet güzel ortam?m?z? kurup bir?eyler ya?ad?k, o da memnun kald? bende, ikimizde seksin dibine vurduk sabaha kadar. Her?ey için te?ekkürler güzel bayanlar.

StreetGangs.Com Staff Posted by on Feb 12 2015. Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

Log in |
 • Hispanic Gangs
 • Prison Gangs
 • Email
 • Other Cities
 • Crip Gangs
 • Blood Gangs
 • Asian Gangs
 • Forums
 • Shop
 • Injunctions
 • Contact
 • Resources