Olmazsa olmazlardan sex

Sex hayat?m?z?n bir parças? haline geldi. Her erke?in istedi?i ve bekledi?i ?eylerin en ba? listesinde. Bir k?zla hayal edilen onca fantazinin gerçekle?mesi bir erkek için her?ey demektir. Belkide y?llarca bunun için u?ra??p durulur. K?z arkada?? elde edilir ve onunla bir?eyler ya?amak için ikna edilme çabalar? ba?lar. Tabi ki her k?z ilk a?amada sex teklifini kabul etmeyecektir. Zaten hangi k?z ilk ba?ta eder ki. Gözlemledi?im ve ara?t?rmalar?m gösteriyor ki porno hikaye yazarlar?n?n ço?u genelde bu konular? ele al?yor, ancak sizcede sex bu kadar basit bir?eymi, bence de?il olmamal?. Bence ya?anan her?ey özel olmal? çiftler aras?nda. Ya?anacak olan her?ey iki ki?i aras?nda kalmal?. Belkide ben yanl?? dü?ünüyorumdur bilmiyorum ama ate?li dakikalar için illa ki sevgili olmakta gerekmiyor sanki. Ziraa erkek zaten internet üzerinden tan??t??? her kad?nla ayn? hayalleri kuruyor. Okudu?u adult hikaye yaz?lar? etkisinde kal?yor ve art?k dü?ünemiyor, kafas? sürekli sikinde at?yor resmen. Bir?eyler ya?amak bu kadar basit olmamal? ben öyle dü?ünüyorum. Siz neler dü?ünüyorsunuz ben bilmiyorum. Kendinize iyi bak?n.

Posted by on Feb 12 2015. Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

Log in |
 • Home
 • Hispanic Gangs
 • Homies Figures – The Original Homies
 • Prison Gangs
 • The Inside Man – Confidential Informant, Los Angeles Gangs & the LAPD
 • Email
 • Connecticut Drug Threat Assessment report – 2003
 • Dianne Feinstein Report, The Gang Prevention and Effective Deterrence Act: Combating the Spread of Gang Violence – 2003
 • National Alliance of Gang Investigators 2005
 • L.A. Area Terrorized by Marauding Youngsters
 • Other Cities
 • Three persons were killed by shotgun blast in hotel on Vermont Avenue, 1979
 • Jamiel’s Law, proposed by Mayoral candiate Walter Moore
 • MAYOR VILLARAIGOSA, CHIEF BRATTON, AND LOCAL AND FEDERAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES ANNOUNCE MAJOR CRACKDOWN ON L.A. STREET GANGS
 • Los Angeles Police Gang Enforcement Initiaitives – 2007
 • My Kingdom Come – 2015
 • Passing of Vincent A Alonso
 • Bibliography on street gangs for the gang researcher
 • Cal State Long Beach T-Shirt from “Oldest Bloods” Series
 • Four Pacc Crips car alliance (42, 43 & 48)
 • SG Music Group
 • Crip Gangs
 • Bloods
 • Asian Gangs
 • Forums
 • Shop
 • Injunctions
 • Contact information streetgangs.com
 • Resources
 • Contact